Všimli jste si, že peníze k určitým lidem přímo přitékají a od jiných doslova utíkají? Do které skupiny se řadíte? Pokud do té druhé, podívejte se na nejčastější mýty o penězích a zkuste je přehodnotit.
zlaté mince
Peníze nerostou na stromech, ani neleží na chodníku
Ale rostou a leží. Jenom je třeba na ten strom vylézt, nebo jím aspoň zatřást. Koukat se při chůzi pod nohy a pohotově se shýbnout. Peníze jsou všude, stejně jako nás obklopuje vzduch. Jen čekají, kdy jim dovolíte vstoupit do života. Pokud jim však nepřipravíte ve vaší mysli důstojné místo, budou se vám nadále vyhýbat.

Peníze jsou špatné a kazí charakter Takovou sílu a moc nemají. Mohou pouze odhalit skryté negativní vlastnosti a posílit je. Stejně tak mohou odhalit a posílit kladné vlastnosti. Kdo je nešťastný a nespokojený bez peněz, bude nešťastný a nespokojený i s nimi. Možná bude ještě nespokojenější a nešťastnější, než když je neměl. Kdo druhým rád pomáhá, s penězi jim bude pomáhat ještě víc.

Lásku a štěstí si za peníze nekoupíš
Ano, ale nekoupíme si je ani za chudobu. V uvedeném tvrzení je ukryt předpoklad, že láska a štěstí jsou v protikladu s bohatstvím. Peníze s láskou, štěstím a mezilidskými vztahy vůbec nesouvisí. Zamilovat se vášnivě může chudý i bohatý. Existují chudí i bohatí s úžasnými mezilidskými vztahy, stejně tak osamělí chudí a osamělí bohatí. Mezilidské vztahy poškozuje spíše nedostatek peněz.

Vydělávání peněz je dřina
Toto škodlivé přesvědčení zasáhlo většinu lidstva. Málokdo věří, že vydělávání peněz můžeme spojit se zábavou. Přesto existují lidé, kteří si vydělávají tím, co je baví. Má to ten efekt, že čím více je jejich práce baví, tím víc vydělávají.
zmuchlané bankovky
Každý nemůže být bohatý
Bohatý může být kdokoliv. Většina lidí ale bohatá být nechce. Možná namítnete, že jste ještě nepotkali člověka, který by nechtěl mít víc peněz. Samozřejmě, na vědomé úrovni chce každý víc peněz, ale na podvědomé ne. Je to jako s obezitou. Všichni chtějí být a mohou být štíhlí, ale většina lidí má nadváhu. Vědí, že by měli méně jíst a víc cvičit, ale nejsou schopni tato opatření zrealizovat.
Podobné je to s penězi. Mnozí lidé odmítají přijmout myšlení a jednání, které by jim pomohlo vydělat víc peněz. Žijí s myslí nastavenou na nedostatek a nemají zájem to změnit.
Pro chudobu nebo bohatství se rozhodujeme sami, i když ne vědomě, ale na podvědomé úrovni.