V první řadě je třeba poznamenat, že dálková doprava výrobků a zboží je něco, co jen tak ze světa nezmizí. Zvykli jsme si mít prakticky vše na dosah ruky, a to se ještě prohloubilo s rozvojem internetových obchodů. Cokoliv si přejeme, můžeme mít během několika dní doma. Ovšem faktem je, že se k nám musí nějak dostat. A k tomu slouží tažné zařízení Amsa.ilustrace klasického tahače

Můžeme však také sledovat stále rostoucí poptávku po co ekologicky nejčistší dopravě. Výsledkem jsou například elektrické automobily (ač, jak se ukazuje, nejsou zrovna tím nejlepším řešením) a jiné. To se samozřejmě týká i tažných zařízení. Která jsou tedy nejekologičtější?

Celkem ironický může být fakt, že nejméně přátelský způsob dopravy k životnímu prostředí je zároveň i tím nejrozšířenějším. Ano, řeč je o nákladních automobilech. Asi nikdo, kolem kterého kdy nákladní vůz projel, nebude rozporovat, že vypouští i v porovnání s klasickými osobními automobily velké množství zplodin. Je to samozřejmé, neboť jeho motor musí mít mnohem větší výkon, aby mohl utáhnout požadovanou váhu.

Avšak vzhledem k jejímu rozšíření nelze než říci, že je velkým přispěvatelem k celkovému znečištění ovzduší. Mohou tak dosvědčit i obyvatelé měst, které nemají obchvaty, zvláště v době inverzí. Přes všechny tyto fakty je na silnicích, a zejména dálnicích, vidět jeden kamion za druhým. Tato doprava je bohužel v dnešní době tou nejvýhodnější.

Pokud jde o přepravu materiálu po vodě, zde by se mohlo zdát, že se jedná o skutečně ekologický typ dopravy. Avšak není tomu tak. Motory lodí i jejich pohyb způsobují víření vody a poškození vodního ekosystému. Nehledě na to, že je nutno stále upravovat dno řeky, aby se udržela dostatečně vysoká hladina a dno se nezaneslo pískem. Naštěstí u nás není příliš využívaná. Výše uvedené samozřejmě platí pro říční dopravu, nikoli pro tu mořskou. Tam tyto problémy skutečně nejsou.tahač odvážející seno

Pokud jde o vlakovou dopravu, tak ta patří k těm nejekologičtějším, především od té doby, kdy byly vyřazeny parní lokomotivy a kompletně se přešlo na elektřinu. Nezanechává ze sebou žádné zplodiny a vzhledem k tomu, že se pohybuje pouze po vymezené trati (kolejích), nepoškozuje ani místní ekosystém. Bohužel není využito jejího plného potenciálu, neboť v současné době je silniční přeprava mnohem výhodnější.

Letadlo patří k málo využívaným způsobům. Není však příliš ekologické, neboť jeho motory vypouští spaliny. Zároveň je nutné počítat i s jeho velkou hlučností, především při startu či přistávání. Na druhou stranu díky tomu, že se pohybuje obvykle ve velké výšce, nejsou jeho následky tak velké.

Potom jsou tu ještě obskurnější, málo využívaná tažná zařízení. Tím jsou například koně. Ti byli využíváni hlavně v minulosti. Dnes se používají pouze občas například pro přibližování a stahování dřeva v oblastech, kde není možné použít techniku. Jedná se bez debat o ten nejekologičtější způsob, avšak z ekonomického i etického hlediska poměrně nevhodný.