Všechny dnešní motorové oleje vycházejí z podobně kvalitních základových olejů, určených pro konkrétní danou výkonovou úroveň. Pokud má olej splňovat požadované výkonové parametry, musí výrobce olejů smíchat určité druhy základových olejů a aditiv. Aditiva jsou látky, které zlepšují základové vlastnosti oleje. Jejich poměr by měl být v oleji asi 5 až 20%.
výměna oleje
Více aditivované oleje jsou například longlife oleje, které jsou určené pro proměnný interval výměny. Ta probíhá v závislosti na provozních podmínkách motoru, zpravidla po dvou letech nebo po ujetí 30 000 km. Zkušenosti servisů ale ukazují, že tento interval je příliš dlouhý.

Oleje musí mít vyšší alkalickou rezervu, musí obsahovat více detergentů a diverzantů, což jsou látky, které si poradí s nečistotami v motoru. Z hlediska opotřebení motoru je proměnný interval vhodný pro provoz na delší vzdálenosti a s menším počtem studených startů. Nezapomeňme, že každý vůz a jeho užívání má jiné nároky.

Při výměně oleje je dobré řídit se pokyny výrobce automobilu, který udává, jaké specifikace by měl olej splňovat. A pokud omylem nebo v nouzi doplníte olej jiné značky než byste měli? Vlastně se zase tak moc nestane, důležité je, že je oleje dostatek. Raději pak ale zkraťte interval výměny oleje.
motorový olej
Před výměnou je nutné olej zahřát na provozní teplotu, aby došlo k dokonalému homogenizování veškerých kalů a mechanických nečistot. Následně olej vypustíme a necháme ho důkladně vykapat. Nezapomeňme vyměnit celou olejovou náplň včetně olejového filtru. Interval mezi výměnami je dobré si evidovat, abychom si byli jisti, kdy nastane další potřebný čas k výměně.

Následky chybně provedené výměny oleje:
§  Poškození motoru
§  Snížení výkonu motoru
§  Zvýšení spotřeby paliva
§  Zkrácení životnosti motoru

Nejčastější chyby při výměně oleje:
§  Chybně zvolený olej
§  Nedostatečné prohřátí motoru před samotnou výměnou
§  Nedokonalé vypuštění olejové náplně
§  Nalití nedostatečného množství nového oleje
§  Nedodržení intervalů mezi výměnou oleje