Archetyp znamená pravzor. Téma archetypu najdeme především v literatuře a psychologii. V psychologii znamená vzorec psychického vnímání. V Jungově analytické psychologii představuje archetyp základní pojem. C. C. Jung vymezil celou řadu archetypů.
novopečená matka
Archetypy se zabývala také švýcarská psychoanalitička Toni Wolffová. Její stěžejní dílo se zabývá archetypy žen. Není bez zajímavosti, že Toni Wolfová byla dlouholetou milenkou a partnerkou C. C. Junga a po jeho manželce Emě a milence rovněž známé psychoanalytičce Sabině Spielreinové se stala jeho třetí osudovou ženou.
 
Wollfová vymezuje celkem čtyři druhy ženských archetypů. Matka, Hetéra, Amazonka a Médium. Tyto archetypy jsou znázorněny formou kříže. Nahoře Matka, dole Hetéra, vlevo Médium, vpravo Amazonka.
 
Na českém trhu můžeme nalézt velmi působivou knihu autorek M. D. Moltonové a L. A. Sikesové pod názvem „Matka, Hetéra, Amazovnka, Médium: Čtyři ženské archetypy“, kde reflektují stěžejní dílo Wollfové „Strukturní formy ženské duše.“
 
 portrét fantazie

Čtyři ženské archetypy

1.      Matka – zajímá se o blaho nejen vlastních dětí, ale i dalších lidí. Mezi představitelky tohoto archetypu patří například Marie (matka Ježíše Krista), matka Tereza, Jacqueline Kennedyová. Tento archetyp je nejvíce zastoupen.

2.      Hetéra – tento archetyp je typický svým vztahem k mužům (i když paradoxně může jeho představitelkou být žena velmi emancipovná). Mezi představitelky patří Simone Beauvoirová, Marie Curierová, Nancy Reaganová

3.      Amazonka – angažovanost ve veřejném životě. Mezi představitelky patří Kateřina Veliká, Alžběta I. Margaret Tchatcherová

4.      Médium– schopnost intuitivně předjímat věci, které ostatní lidé nevidí. Mezi představitelky patří například svatá Terezie z Ávily, staruzákonní Debora nebo Pýthie Delfská.
 
Jednotlivé archetypy se samozřejmě mohou prolínat.